11.2.07

Veiem alguns exemples

Lectures del curs

  • Berenguer, Xavier. Una década d’interactius.
  • Helfand, Jessica. 'New Media, New Narrative: The Lost Legacy of Film', del llibre Essays on graphic design, new media, and visual culture (p. 119-123)
  • Manovich, L. (2005). Capítol 2: La interfaz de El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona, Ediciones Paidós. (p.111-168)
  • Murray, J. (1999). La estética del medio de Hamlet en la holocubierta. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A. (p. 109-193)
  • Darley. Capítols 1 i 7 de Cultura visual digital.
  • Ryan, Marie-Laure. Capítol 8: ¿Es posible mantener la coherencia? Interactividad selectiva y narratividad (p.291-324) del llibre La narración como realidad virtual
  • Meadows, M. S. (2003). 'Interactivity', del llibre Pause & Effect: The Art of Interactive Narrative. Indianapolis, New Riders. (p. 37-59)
  • Turkle, Sherry. La vida en la pantalla. Introducció i primera part.